Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT trực tiếp

Tùy thuộc vào từng đối tượng khác nhau mà cơ sở kinh doanh kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp hay phương pháp khấu trừ.

Sau đây là cách kê khai thuế GTGT trực tiếp.

1. Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Theo khoản 2 điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định.

 • Trừ trường hợp tự nguyện, DN có Doanh thu dưới 1 tỷ/năm phải khai thuế theo phương pháp trực tiếp
 • Những doanh nghiệp và hợp tác xã mới thành lập trừ trường hợp đăng ký tự nguyện phương pháp khấu trừ.
 • Các hộ, cá nhân kinh doanh.
 • Tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu Tư và các tổ chức khác không thực hoặc thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật trừ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí.
 • Các tổ chức kinh tế khác nhau không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã trừ những trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

Như vậy: Kể từ ngày TT 93/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 5/11/2017.

 • Chọn phương án khai thuế nào sẽ được căn cứ theo hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng gửi đến các cơ quan thuế, cụ thể.
 • Nếu doanh nghiệp muốn đăng ký áp dụng thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế.
 • Nếu doanh nghiệp muốn đăng ký áp dụng kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế.

Ví dụ:

Công ty A mới thành lập vào tháng 3 năm 2019 và đã gửi tờ khai mẫu 01/GTGT tới cơ quan thuế Thông báo chấp thuận nội dung đăng ký thì Công ty áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ cho năm 2019

Đến hết năm 2019 hay còn gọi là năm dương lịch đầu tiên kể từ khi thành lập, Công ty kết toán lại Doanh Thu, có 2 trường hợp:

 • Trên từ 1 tỷ đồng trở lên thì Công ty tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế ổn định trong 02 năm tiếp theo tức là năm 2021 và năm 2022.
 • Dưới 1 tỷ đồng và không tiếp tục đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì Công ty phải gửi hồ sơ và tờ khai mẫu 04/GTGT để đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp đang kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp nhưng có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ trở lên thì phải kê khai theo phương pháp khấu trừ không được kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp

Cách tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp trực tiếp:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Doanh thu * Tỷ lệ%

Cách xác định Doanh thu để tính thuế giá trị gia tăng :

Tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng bao gồm các khoản thu phụ, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng trên doanh thu như sau:

 • Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%.
 • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%.
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%.
 • Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

2. Cách kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng

Đối tượng áp dụng: Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì doanh nghiệp phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

Cách tính thuế giá trị gia tăng phải nộp:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Giá trị gia tăng * 10%

 • Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý = Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.
 • Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra là: Giá thực tế bán ghi trên hóa đơn bán vàng, bạc, đá quý, bao gồm cả tiền công chế tác nếu có hoặc không, thuế giá trị gia tăng và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán được hưởng.
 • GIá thanh toán toán của vàng, bạc, đá quý mua vào: = Giá trị vàng, bạc, đá quý mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế giá trị gia tăng dùng cho việc mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý bán ra tương ứng.

Trường hợp trong kỳ tính thuế phát sinh giá trị gia tăng âm của vàng, bạc, đá quý thì được tính bù trừ vào giá trị tăng dương của vàng, bạc, đá quý.

Trường hợp không có phát sinh giá trị tăng dương hoặc giá trị gia tăng dương không đủ bù trừ giá trị gia tăng âm thì được kết chuyển để trừ vào giá trị gia tăng của kỳ sau trong năm.

Kết thúc năm dương lịch, giá trị gia tăng âm không được kết chuyển tiếp sang năm sau.

Hồ sơ khai thuế theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng: Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 03/GTGT.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo phương pháp trực tiếp:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.

Lưu ý: Thời hạn nộp tờ khai cũng là thời hạn nộp tiền thuế nếu có phát sinh.

Như vậy các bạn đã biết cách khai thuế theo phương pháp trực tiếp, các quy định và thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo phương pháp trực tiếp.

Nếu có thắc mắc về việc báo cáo thuế theo phương pháp trực tiếp hay các nghiệp vụ kế toán khác các quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ NTVtax để được tư vấn hỗ trợ thêm nhé.