Hướng dẫn cách lập tờ khai lệ phí môn bài 2022

Khi lập giấy nộp tiền thuế môn bài, doanh nghiệp cần lưu ý một số quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính và một số văn bản pháp luật quan trọng khác. Nộp thuế môn bài (lệ phí môn bài) là nghĩa vụ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Doanh nghiệp cần nắm được thời hạn, mức nộp, các phương thức nộp giấy nộp tiền lệ phí môn bài đúng quy định.

Cùng theo dõi bài viết dưới đây của NTVTax để nắm được cách thức lập tờ khai lệ phí môn bài.

Để thực hiện lập và nộp tờ khai, bạn cần liên hệ với chi cục Thuế trước, mỗi chi cục Thuế có cách nộp hồ sơ khác nhau.

Cách 1: Nộp bản giấy trực tiếp tại Cơ quan Thuế

 • Lập mẫu tờ khai thuế môn bài
 • Điền các thông tin trong tờ khai (Giám đốc đóng dấu, ký tên) và nộp đến cơ quan Thuế.

Cách 2: Nộp tờ khai lệ phí môn bài thông qua HTKK

Doanh nghiệp sử dụng phần mềm HTKK, sau đó chọn “Phí – Lệ Phí” => “Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI)” => điền đầy đủ thông tin vào tờ khai.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn xuất file với định dạng XML => đăng nhập vào website https://thuedientu.gdt.gov.vn/ và thực hiện nộp tờ khai.

Đối với trường hợp khai và nộp cho chi nhánh hay địa điểm kinh doanh khác, bạn chọn “Tờ khai lần đầu”.

Điền thông tin và xuất file XML như bước trên.

Cách 3: Lập tờ khai thông qua mạng trực tuyến THUEDIENTU

Đây là cách nhanh và thuận tiện được nhiều Doanh Nghiệp sử dụng. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Sử dụng tài khoản chữ ký số của Doanh Nghiệp để đăng nhập vào https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Lưu ý: Đăng nhập bằng mã số thuế thêm chữ -QL phía sau, sử dụng mật khẩu như khi đăng nhập bằng mã số thuế thông thường.

Bước 2: Kiểm tra và đăng ký lệ phí môn bài

Sau khi đăng nhập thành công, hãy kiểm tra Doanh nghiệp đã đăng ký Tờ khai lệ phí môn bài hay chưa

 • Nếu Doanh nghiệp mới thành lập cần phải đăng ký Tờ khai lệ phí môn bài.
 • Nếu Doanh nghiệp đang hoạt động, mở thêm chi nhánh, địa điểm kinh doanh hay thay đổi vốn điều lệ cần kiểm tra và đăng ký lại Tờ khai lệ phí môn bài.

Để kiểm tra, bạn bấm vào “Khai thuế” => “Đăng ký tờ khai” nếu đã có hệ thống sẽ hiển thị các tờ khai trước đó. Nếu chưa đăng ký bạn thực hiện đăng ký và kê khai trực tuyến (Bước 3).

Bước 3: Lập tờ khai lệ phí môn bài trên THUEDIENTU

Chọn “Khai thuế” => “Kê khai thuế trực tuyến”, màn hình hiển thị giao diện tờ khai, điền thông tin như sau:

 • Tờ khai: Lựa chọn 01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài.
 • Cơ quan thuế: Lựa chọn Chi cục thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp.
 • Loại tờ khai: Lựa chọn Tờ khai chính thức.
 • Kỳ kê khai: chọn năm kê khai lệ phí môn bài.

Sau khi chọn xong, bạn bấm “Tiếp tục” và điền tiếp các thông tin của Tờ khai lệ phí môn bài:

 • [1] Kỳ tính lệ phí: Lựa chọn năm tính lệ phí môn bài (2022)
 • [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]: Điền thông tin doanh nghiệp.

Dòng 1:

 • Người nộp lệ phí môn bài: Ghi tên Doanh nghiệp
 • Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu: Ghi vốn điều lệ của Công ty như trên Giấy phép kinh doanh.
 • Mức lệ phí môn bài: Ghi số tiền thuế môn bài phải nộp.

Dòng 2: Ghi rõ tên đơn vị hạch toán phụ thuộc cùng địa phương: điền các thông tin địa chỉ, tên, ghi các chi nhánh hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương với trụ sở chính (nếu có).

Sau khi kê khai xong, bạn bấm hoàn thành kê khai, ký số và nộp tại THUEDIENTU.

Để kiểm tra tình trạng tờ khai, bạn bấm vào “Tra cứu” => “Tờ khai” để kiểm tra tình trạng của tờ khai đã nộp hay chưa. Sau khi nộp thành công tờ khai, Doanh nghiệp tiến hành đóng tiền thuế để hoàn tất nghĩa vụ về thuế môn bài.