Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài phạt bao nhiêu?

Chậm nộp tờ khai thuế môn bài sẽ vi phạm điều luật của luật thuế, khi đó sẽ phát sinh mức phạt khi chậm nộp tờ khai. Cùng NTVTax tìm hiểu mức phạt sẽ là bao nhiêu.

1. Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài

Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC khi Xử phạt đối với trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định, cụ thể là:

 1. Phạt cảnh cáo: Chậm 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ
 2. Phạt tiền 700.000 đồng: Chậm quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này). 
  • Nếu có tình tiết giảm nhẹ mức phạt sẽ không thấp hơn 400.000đ
  • Nếu có tình tiết tăng nặng mức phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng.
 3. Phạt tiền 1.400.000 đồng: Quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.
  • Nếu có tình tiết giảm nhẹ mức phạt sẽ không thấp hơn 800.000 đồng;
  • Nếu có tình tiết tăng nặng mức phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng.
 4. Phạt tiền 2.100.000 đồng: Quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.
  • Nếu có tình tiết giảm nhẹ mức phạt sẽ không thấp hơn 1.200.000 đồng;
  • Nếu có tình tiết tăng nặng mức phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng.
 5. Phạt tiền 2.800.000 đồng: Quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.
  • Nếu có tình tiết giảm nhẹ mức phạt sẽ không thấp hơn 1.600.000 đồng;
  • Nếu có tình tiết tăng nặng mức phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng.
 6. Phạt tiền 3.500.000 đồng đối với các hành vi sau:
  • Quá hạn 40 ngày 90 ngày;
  • Quá hạn 90 ngày nhưng không phát sinh thuế phải nộp;
  • Nộp tờ khai sau 90 ngày (kể từ ngày hết hạn nộp tờ khai thuế môn bài) sau thời điểm cơ quan thuế lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế;
  • Không nộp tờ khai nhưng phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp quy định DN không cần nộp tờ khai)
  • Nếu có tình tiết giảm nhẹ mức phạt sẽ không thấp hơn 2.000.000 đồng;
  • Nếu có tình tiết tăng nặng mức phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng.

2. Mức phạt chậm nộp thuế môn bài

Số tiền phạt chậm nộp Lệ phí môn bài = Số tiền thuế chậm nộp x 3% x Số ngày chậm nộp

Lưu ý: Số ngày chậm nộp tiền thuế sẽ bao gồm cả ngày lễ tết, ngày nghỉ theo quy đinh Pháp Luật. Được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế.

Ví dụ

Doanh nghiệp A phải nộp tiền Lệ phí môn bài năm 2021 là 3.000.000 đồng (mức môn bài bậc 3), hạn nộp là ngày 31/01/2021. Tuy nhiên, DN quên không nộp tiền, đến ngày 10/02/2021 DN sẽ phải nộp số tiền phạt là 900.000đ bao gồm:

 • Số ngày chậm nộp: 10 ngày
 • Số tiền thuế môn bài cần đóng: 3.000.000đ
 • Số tiền nộp phạt = 3.000.000 x 3% x 10

Trên là toàn bộ thông tin về mức phạt chậm nộp thuế môn bài và tờ khai thuế môn bài mà NTVTax gửi đến bạn.