Danh mục hàng hóa được giảm thuế GTGT

Theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2022, một số hàng hóa sẽ được giảm thuế suất Thuế GTGT xuống 8% (trước đó là 10%), áp dụng đến hết năm 2022. Do đó, một số Doanh nghiệp gặp khó khăn vì không thể xác định hàng hóa/dịch vụ của mình có được giảm hay không. NTVtax xin chia sẻ chi tiết các bước tra cứu hàng hóa được giảm thuế GTG theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

1. Các mặt hàng được giảm thuế GTGT

Theo khoản 1 điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP, thuế giảm được áp dụng với các mặt hàng có thuế suất thuế GTGT 10% . Nghĩa là nhóm hàng hóa dịch vụ có thuế suất 5% và 0% sẽ không được giảm.

Trong nhóm hàng hóa dịch vụ chịu thuế 10% sẽ có những nhóm hàng hóa dịch vụ sau không được giảm thuế:

  • Nhóm I (Chi tiết tại Phụ lục I Nghị định này): viễn thông, ngân hàng, tài chính, chứng khoán, kinh doanh bất động sản, bảo hiểm, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn
  • Nhóm II (Chi tiết tại Phụ lục II Nghị định này): các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
  • Nhóm III (Chi tiết tại Phụ lục III Nghị định này): hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin

=> Như vậy, các HH, DV chịu thuế suất thuế GTGT 10% và không thuộc 3 nhóm trên thì được giảm thuế GTGT từ 01/02/2022 – 31/12/2022.

2. Hướng dẫn lập hóa đơn giảm thuế

Đối với những cơ sở sản xuất kinh doanh kê khai thuế GTG theo phương pháp khấu trừ các hóa đơn thuế GTGT đầu ra được đề xuất ở mức 8%. Khi lập hóa đơn, tại dòng thuế suất GTGT ghi 8% và tính toán tiền thuế, tổng số tiền thanh toán như bình thường.
Đối với cơ sở kê khai theo phương pháp trực tiếp, thuế được giảm trên doanh thu được giảm 20%.

Lúc lập hóa đơn, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa,dịch vụ trước khi giảm tại dòng “Cột tiền hàng hóa dịch vụ” ghi them số đã giảm 20% mức tỷ lệ trên Doanh thu, đồng thời ghi chút “đã giảm số tiền tương ứng 20% với tỷ lệ % để tính thuế GTGT”

Lưu ý: Phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT. Nếu không lập hóa đơn riêng thì không được giảm thuế mà vẫn bị tính theo mức 10%.

3. Hướng dẫn tra cứu danh mục hàng hóa được giảm thuế GTGT

Bước 1: Liệt kê các sản phẩm mà Doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh, mua bán… Đơn vị cần liệt kê đầy đủ các sản phẩm có phát sinh doanh thu, xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Bước 2: Tra cứu các sản phẩm vừa lập tại quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2018, ghi lại các mã sản phẩm tương ứng.

Bước 3: So sánh các mã sản phẩm vừa liệt kê với các mã hàng hóa, dịch vụ được quy định tại Phụ lục I, II, III Nghị định số 15/2022/NĐ-CP và so sánh kết quả.

  • Nếu mã hàng hóa, dịch vụ trùng nhau => Doanh nghiệp không được ưu đãi, xuất hóa đơn GTGT 10%
  • Nếu mã hàng hóa, dịch vụ không trùng nhau => Doanh nghiệp được ưu đãi, xuất hóa đơn GTGT 8%

Hy vọng qua bài viết trên đây, bạn đã hiểu rõ hơn về các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ được giảm, không được giảm thuế xuất GTGT 2% theo Nghị quyết 43/2022/QH15