Giảm trừ thuế thu nhập cá nhân gồm khoản nào?

Khi tính thuế bạn sẽ có các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân, bạn cần nắm được để tránh đánh mất quyền lợi của bản thân. Tham khảo bài viết để có được thông tin chính xác

1. Các khoản giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN

Giảm trừ gia cảnh là các khoản được trừ khi tính “thu nhập chịu thuế” nhằm tính thuế TNCN phải nộp. Các khoản gồm:

 • Giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế 
 • Giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc của người nộp thuế. Chỉ được giảm trừ khi đăng ký hồ sơ và được cấp mã số thuế, nếu không đăng ký không được giảm. 

2. Mức giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

Theo Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, mức giảm trừ gia cảnh được tính như sau:

 • Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);
 • Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

3. Người phụ thuộc gồm ai?

Điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC

Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng

Điều kiện:

 • Dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).
 • Với trường hợp từ 18 tuổi trở lên không có khả năng lao động, khuyết tật.
 • Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Vợ hoặc chồng của người nộp thuế

Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng đủ điệu kiện quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Cha đẻ, mẹ đẻ; cha chồng, mẹ chồng (hoặc cha vợ, mẹ vợ); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế

Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng

Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC bao gồm:

 • Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.
 • Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.
 • Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.
 • Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để được công nhận là người phụ thuộc:

 • Người nộp thuế phải là người trực tiếp nuôi dưỡng
 • Trong độ tuổi lao động phải thuộc người không có khả năng lao động, khuyết tật, không có thu nhập hoặc thu nhập hàng tháng không vượt quá 1.000.000đ
 • Người ngoài độ tuổi lao động thuộc người không có thu nhập hoặc thu nhập hàng tháng không vượt quá 1.000.000đ

4. Giảm trừ thuế thu nhập cá nhân khi đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện

 • Các khoản đóng bảo hiểm gồm: ​​bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc). 
 • Các khoản đóng vào quỹ hưu trí, bảo hiểm hưu trí tự nguyện. 
 • Cá nhân cư trú (Việt Nam lẫn nưới ngoài) có nguồn thu nhập từ nước ngoài đã đóng các khoản bảo hiểm trên được khấu trừ. 
 • Cá nhân Việt Nam và nước ngoài đã đóng các khoản bảo hiểm đó ở nước ngoài (có chứng từ) cũng được khấu trừ

5. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

 • Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa.
 • Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ.