Hộ kinh doanh có được cấp mã số thuế không?

Bạn đang kinh doanh dưới mô hình hộ kinh doanh, tuy nhiên thực tế bạn không biết được mình đang đóng thuế trên MST Hộ kinh doanh hay MST cá nhân. Bài viết sẽ giải đáp thắc mắc của bạn. 

1. Tổng quan về hộ kinh doanh và mã số thuế

Theo Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định: Hộ kinh doanh do cá nhân hoặc các thành viên trong gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. 

Mã số thuế là dãy số gồm 10 hoặc 13 số được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người thực hiện đăng ký thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc khi có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

2. Hộ kinh doanh có được cấp mã số thuế hay không?

Căn cứ điểm i khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC thì hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa/dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam (bao gồm hộ kinh doanh của nước có đường biên giới chung có hoạt động mua bán tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu) sẽ có MST và đóng thuế trực tiếp với cơ quan thuế Nhà Nước Việt Nam. 

Nếu cá nhân đã được cấp MST trước đó, sau này đại diện đăng ký Hộ Kinh Doanh thì sử dụng lại MST cá nhân trước đó. 

Tóm tắt:

  • Hộ kinh doanh là đối tượng bắt buộc phải đóng thuế => được cấp mã số thuế
  • Nếu hộ kinh doanh được đại diện bởi cá nhân trước đó được cấp MST thì MST của hộ kinh doanh sẽ sử dụng của cá nhân đại diện. 

Xem thêm về quy trình, hồ sơ và thủ tục đăng ký Hộ Kinh Doanh/Cá Thể tại đây

Trên là đáp án cho câu hỏi “hộ kinh doanh cso được cấp mã số thuế” hy vọng thông tin trên mang đến bạn kiến thức hữu ích.