Hồ sơ thành lập Công ty TNHH 1 thành viên

1. Hồ sơ thành lập Công ty TNHH 1 thành viên với chủ sở hữu là cá nhân:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ như:
  • Thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty là cá nhân
  • Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty là cá nhân.
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Văn bản/hợp đồng ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Tham khảo thêm về thuế môn bài – sắc thuế cần nộp khi thành lập công ty

2. Hồ sơ Công ty TNHH 1 thành viên với chủ sở hữu là tổ chức

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền (nếu doanh nghiệp hoạt động theo mô hình hội đồng thành viên)
 • Điều kệ công ty
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân như:
  • Thẻ căn cước công dân/CMND hoăc hộ chiếu còn hiệu lực của từng người đại diện theo ủy quyền
  • Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước)
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức cho người được ủy quyền
 • Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

3. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Địa điểm nộp hồ sơ thành lập Công ty TNHH 1 thành viên: Tại phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Thời gian:

 • Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời gian 5 ngày làm việc
 • Còn nếu hồ sơ không hợp lệ doanh nghiệp sẽ bị ra thông báo yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ