Thủ tục hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng từ A-Z

Hướng dẫn chi tiết thủ tục để hoàn thuế Giá trị gia tăng dành cho doanh nghiệp

1. Hoàn thuế giá trị gia tăng là gì?

 • Hoàn thuế GTGT là quá trình ngân sách nhà nước sẽ hoàn trả lại cho cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng với mục đích cho hoạt động SXKD có thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết trong kỳ tính thuế
 • Hoặc hàng hóa dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT (hàng viện trợ, hàng hóa dịch vụ cung ứng cho dự án sử dụng vốn ODA.,.)
 • Hoàn thuế GTGT được xác định theo từng thời kỳ và có những quy định riêng về hồ sơ chứng từ.

2. Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng

Để hoàn thuế GTGT, Doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có số thuế GTGT âm liên tục, số thuế đã được khấu trừ từ 300.000.000đ
 • Chứng từ đầy đủ, không được làm giả hoặc chứng từ không minh bạch
 • Doanh nghiệp phải thanh toán đầy đủ qua ngân hàng theo từng đơn hàng xuất nhập khẩu với giá trị thanh toán trên 20.000.000 VNĐ.
 • Có phương thức thanh toán rõ ràng qua ngân hàng đối với từng đơn hàng xuất khẩu. Hóa đơn tài chính minh bạch.

3. Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn thủ tục, kinh nghiệm hoàn thuế giá trị gia tăng

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước.
 • Giấy tờ và tài liệu liên quan đến hoàn thuế như hợp đồng mua bán, gia công, tờ khai hải quan, chứng từ thanh toán qua ngân hàng,..

Cụ thể hơn:

Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

 • Mẫu 01/ĐNHT đề nghị hoàn thuế, hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước;
 • Hợp đồng mua bán và gia công hàng hóa;
 • Các hóa đơn, chứng từ bán hàng/xuất khẩu/gia công;
 • Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu;
 • Mẫu 01-2/HT danh sách tờ khai hải quan đã thông quan;
 • Chứng từ chứng minh hoàn tất việc thanh toán hàng hóa xuất khẩu (qua ngân hàng).

Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp ủy thác xuất khẩu và đã thanh lý hợp đồng

 • Hợp đồng ủy thác xuất khẩu;
 • Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu;
 • Biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu;
 • Biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên ủy thác và nhận ủy thác;
 • Các hóa đơn, chứng từ bán hàng hoặc xuất khẩu hoặc gia công;
 • Mẫu 01/ĐNHT đề nghị hoàn thuế, hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước;
 • Chứng từ chứng minh hoàn tất việc thanh toán hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng.

Đối với dự án đầu tư

 • Mẫu 02/GTGT tờ khai thuế GTGT;
 • Bản sao chứng từ góp vốn điều lệ;
 • Quyết định thành lập BQL dự án đầu tư;
 • Mẫu 01-1/HT bảng kê chứng từ, hóa đơn mua vào;
 • Các chứng từ, hóa đơn, hợp đồng liên quan đến dự án đầu tư;
 • Mẫu 01/ĐNHT đề nghị hoàn thuế, hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước;
 • Bản sao giấy phép kinh doanh hoặc các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện hoạt động;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp làm thủ tục xin giấy phép đầu tư);
 • Giấy phép xây dựng và bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ có trị tương đương (trường hợp dự án có công trình xây dựng).

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ và các loại giấy tờ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan hải quan có thẩm quyền hoàn thuế.

Đối với hình thức nộp, bạn có thể nộp :

 • Trực tiếp tại cơ quan thuế
 • Gửi qua đường bưu điện
 • Nộp trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Bước 3: Xử lý yêu cầu hoàn thuế giá trị gia tăng

Thông tin về quá trình xử lý yêu cầu sẽ được quy định tại khoản 1 điều 59 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Sau khi nộp hồ, cơ quan có thẩm quyền, cục thuế sẽ lập ra lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước, lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước và gửi cho nhà nước đồng cấp theo quy định của Pháp luật.

Bước 4: Thời hạn giải quyết hoàn thuế

Sau khi xem xét hồ sơ và yêu cầu, cơ quan thuế sẽ đưa ra quyết định thời hạn giải quyết hoàn thuế.

 • Hoàn thuế trước, kiểm tra sau: thời hạn làm việc từ 6 ngày kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ (nếu thiếu sẽ cần bổ sung). Phương án này sẽ áp dụng đối với Doanh nghiệp chấp hành đúng và tốt các quy định của Pháp Luật.
 • Kiểm tra hồ sơ trước – hoàn thuế sau: Phương án này có thời hạn là 40 ngày kể từ ngày cơ quan chứng năng tiếp nhận hồ sơ đầy đủ. Phương án này sẽ được áp dụng với các doanh nghiệp lần đầu hoặc hoàn thuế lần 2 trở đi, tuy nhiên hồ sơ của doanh nghiệp còn nhiều khuyết điểm cần phải xem xét và bổ sung

Theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, kể từ ngày nhận được lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước phải chi hoàn thuế trong vòng 1 ngày làm việc.

Bước 5: Kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế đối với người nộp thuế

Sau khi thuế được hoàn về cho Doanh nghiệp, thanh tra thuế sẽ kiểm tra Doanh nghiệp, người nộp thuế. Nếu có bất cứ điều gì bất thường theo quy định của cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ ban hành quyết định thu hồi số tiền thuế đã hoàn và Doanh nghiệp chịu các mức hình phạt theo khung pháp luật.

Trên là thông tin về thủ tục hoàn thuế Giá trị gia tăng, hy vọng thông tin trên cũng như hướng dẫn quy trình hoàn thuế có thể giúp ích cho bạn.