Cách kê khai thuế GTGT cho chi nhánh phụ thuộc

Quy định kê khai hóa đơn đầu vào của chi nhánh phụ thuộc là gì? Chi nhánh phụ thuộc có được xuất hóa đơn không? Thông tin về khai thuế chi nhánh phụ thuộc như thế nào?

1. Quy định kê khai thuế đầu vào của chi nhánh phụ thuộc theo thông tư

Tại Điều 11, Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Bộ Tài Chính đã quy định cách kê khai thuế GTGT đối với các chi nhánh hạch toán phụ thuộc như sau:

 • Nếu chi nhánh phụ thuộc cùng tỉnh trụ sở chính thì kê khai tại trụ sở chính. Hoặc những chi nhánh phụ thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì kê khai tại trụ sở chính.
 • Nếu chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh trụ sở chính thì kê khai thuế GTGT tại chi nhánh.

Chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính

Theo điểm 2.6 của Phụ lục 4, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định:

Hàng hóa, dịch vụ được chi nhánh này bán thì doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau:

 • Lập hoá đơn GTGT.
 • Lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ.

Riêng với trường hợp lập phiếu xuất kho, các chi nhánh hạch toán phụ thuộc phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua. Đồng thời lập bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hoá gửi bán để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng.

Đồng thời, chi nhánh hạch toán phụ thuộc thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của cơ sở giao hàng xuất cho.

Tức là việc điều chuyển hàng hóa từ trụ sở chính đến các chi nhánh, địa điểm kinh doanh thì được phép xuất hàng trước, lập hóa đơn sau khi có khối lượng bán thực tế dựa trên bảng kê mà chi nhánh gửi về. Chi nhánh được sử dụng hóa đơn GTGT mà trụ sở chính xuất để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

2. Theo loại hình doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp thương mại, dịch vụ:

 • Cùng tỉnh với trụ sở chính: Kê khai và nộp thuế tại trụ sở chính: Nếu chi nhánh có con dấu riêng, tài khoản TGNH, trực tiếp bán hàng hóa, dich vụ, kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng
 • Khác tỉnh với trụ sở chính: Kê khai và nộp thuế GTGT tại cơ quan thuế chi nhánh: Nếu chi nhánh phụ thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính. Chú ý: trường hợp này phải thông báo cho cơ quan thuế

Đối với doanh nghiệp sản xuất

Trường hợp người nộp thuế kê khai theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu khác với tỉnh nơi đóng trụ sở chính thì:

 • Nếu cơ sở sản xuất có hạch toán kế toán:
 • Đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương đó.
 • Khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải lập Hóa đơn GTGT làm căn cứ để kê khai, nộp thuế tại đó.
 • Nếu cơ sở sản xuất không thực hiện hạch toán kế toán:
 • Kê khai thuế tại trụ sở chính
 • Nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất.
 • Số thuế GTGT phải nộp cho địa phương cơ sở sản xuất được xác được xác định theo tỷ lệ:
 • 2% (đối với hàng hóa chịu thuế thuế suất GTGT 10%)
 • 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra.
 • Việc xác định doanh thu của sản phẩm sản xuất ra xác định trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

Nếu tổng số thuế GTGT phải nộp cho địa phương xác định theo nguyên tắc trên mà lớn hơn số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính thì doanh nghiệp tự phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương như sau:

Số thuế GTGT phải nộp cho địa phương = Số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính X Tỷ lệ % giữa doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm do cơ sở sản xuất ra hoặc sp cùng loại tại địa phương trên tổng doanh thu chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra của toàn doanh nghiệp

Chú ý: Nếu doanh nghiệp không phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì không phải nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

Ví dụ 1: Công ty A có trụ sở tại TPHCM, có 2 đơn vị sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán tại Long An và Biên Hòa. Sản phẩm sản xuất ra thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10% và do trụ sở chính xuất bán.

Trong kỳ kê khai tháng 09/2021, doanh thu chưa có thuế của sản phẩm sản xuất ra tại Long An là 500tr và tại Biên Hòa là 600tr. Số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính của công ty A là 25tr.

 • Số thuế GTGT mà công ty A phải nộp cho Long An là: 500 triệu x 2% = 10 triệu
 • Số thuế GTGT mà công ty A phải nộp cho Biên Hòa là: 600 triệu * 2% = 12 triệu
 • Số thuế GTGT mà công ty A phải nộp cho TPHCM là: 25tr-10tr-12t r= 3tr

Ví dụ 2: Công ty A có trụ sở tại TPHCM, có 2 đơn vị sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán tại Long An và Biên Hòa. Sản phẩm sản xuất ra thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10% và do trụ sở chính xuất bán.

Trong kỳ kê khai tháng 09/2021, doanh thu chưa có thuế của sản phẩm sản xuất ra tại Long An là 500tr và tại Biên Hòa là 600tr. Trong kỳ, công ty A không phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính, công ty A cũng không phải nộp thuế GTGT cho 2 chi nhánh kia.

3. Công ty có được quyền khấu trừ hóa đơn mua vào của chi nhánh phụ thuộc?

Trong trường hợp chi nhánh của công ty không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, hạch toán kế toán theo hình thức báo sổ, thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính.

Công ty sẽ được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT có ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của chi nhánh.

Lưu ý: phải đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Trụ sở chính căn cứ trên cơ sở bảng kê chứng từ và toàn bộ chứng từ (bao gồm cả hóa đơn đầu vào) từ chi nhánh chuyển về để thực hiện hạch toán, kê khai thuế GTGT theo quy định.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng thêm các dịch vụ của NTVtax như thủ tục kê khai thuế ban đầu, báo cáo thuế xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!