Hướng dẫn mở, khôi phục mã số thuế bị đóng

Doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động dẫn đến mã số thuế bị đóng. Sau khi khắc phục được vấn đề và hoạt động trở lại, bạn cần khôi phục mã số thuế đã bị đóng. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn quy trình làm việc để mở lại mã số thuế (MST).

1. Các trường hợp được xin mở lại MST bị đóng

Theo khoản 1, Điều 20 Thông tư 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế, các trường hợp được xin khôi phục mã số thuế như sau:

 • Tổ chức bị cơ quan Thuế thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh, tuy nhiên sau văn bản thu hồi Giấy Phép được hủy bỏ.
 • Tổ chức/cá nhân đang ở tình trạng cơ quan thuế đã ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng cơ quan thuế chưa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận; cơ quan quản lý khác chưa ban hành văn bản thu hồi Giấy phép.
 • Tổ chức/cá nhân đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế chưa ban hành Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
  Do lỗi của cơ quan thuế.

2. Quy trình, thủ tục xin mở lại MST (thủ tục khôi phục mã số thuế Doanh nghiệp)

2.1 Lỗi từ phía cơ quan thuế

Bước 1: Nộp hồ sơ khôi phục Mã số thuế gồm:

 • Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế (Mẫu 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC);
 • Bản photo văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép (đối với trường hợp NNT đề nghị khôi phục MST do cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép);

Bước 2: Đợi kết quả trả về

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ, cơ quan thuế sẽ lập:

 • Thông báo khôi phục mã số thuế mẫu số 19/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này, gửi người nộp thuế;
 • In lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế cho người nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế đã nộp bản gốc cho cơ quan thuế theo hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

2.2 Trường hợp Doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở

Bước 1: Nộp hồ sơ khôi phục MST gồm:

Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế (Mẫu 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC)

Ngoài ra, còn Doanh nghiệp cần chuẩn bị thêm các hồ sơ kê khai còn thiếu, nợ thuế (nếu có).

Bước 2: Cơ quan thuế xử lý

Trong 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ:

 • Cơ quan thuế lập danh sách các hồ sơ kê khai còn thiếu, tình hình sử dụng hóa đơn, số tiền thuế còn nợ, số tiền chậm nộp (nếu có); thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm;
 • Cơ quan thuế xuống trụ sở để xác minh và lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của NNT (người nộp thuế phải ký xác nhận vào Biên bản);
 • NNT phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định Pháp luật.

Bước 3: Đợi kết quả

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày hoàn thành bước 2:

 • Lập Thông báo khôi phục mã số thuế mẫu 19/TB-ĐKT (mẫu ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC), gửi NNT chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày ban hành Thông báo, đồng thời thực hiện cập nhật trạng thái mã số thuế của người nộp thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.
 • In lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế/Thông báo MST cho NNT trong trường hợp NNT đã nộp bản gốc cho cơ quan thuế theo hồ sơ chấm dứt hiệu lực MST.

Đối với “trường hợp Doanh nghiệp nộp hồ sơ đóng MST nhưng Cơ quan thuế chưa duyệt” bạn làm theo trường hợp 2 tuy nhiên không cần xác minh trụ sở.