Mã chương, mã tiểu mục nộp lệ phí môn bài

Mã chương, mã tiểu mục lệ phí môn bài cần được kiểm tra và kê khai chính xác trước khi Doanh Nghiệp nộp tờ khai và nộp thuế môn bài. Mục đích của việc điền các thông tin này giúp cơ quan thuế tránh ghi nhận sai các loại thuế, dẫn đến tình trạng nộp chậm và phát sinh các thủ tục liên quan.
Căn cứ Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CPngày 04/10/2016, Thông tư 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí môn bài, doanh nghiệp thực hiện nộp lệ phí môn bài như sau:

Doanh nghiệp tra cứu mã chương thông qua hệ thống: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/ hoặc căn cứ theo Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016.

Một số mã chương thường gặp:

  • Mã chương 754: “Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh” thuộc cấp thành phố/quận/huyện trực thuộc tỉnh quản lý
  • Mã chương 755: “Doanh nghiệp tư nhân” thược cấp quận/huyện quản lý
  • Mã chương 554: “Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh” thuộc cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương quản lý

Ngoài ra cũng có một số lưu ý về mã chương như sau:

  • Thực hiện nộp thuế theo Chương 755 đối với người nộp thuế có vốn tư nhân và vốn khác chiếm 100% vốn điều lệ. (các khoản thuế, chậm nộp liên quan đến thuế Thu nhập cá nhân – nộp chương 757).
  • Thực hiện thay đổi mã chương của người nộp thuế đang nộp theo mã chương 561, 562, 555 sang chương 755 (các khoản thuế, chậm nộp liên quan đến thuế Thu nhập cá nhân – nộp chương 757).

Cách điền mã chương, mã tiểu mục trên giấy nộp tiền thuế môn bài như sau: