Các trường hợp được miễn thuế môn bài 2022

Tổng hợp các trường hợp được miễn thuế môn bài 2022:

  1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh, sản xuất có doanh thu dưới 100 triệu.
  2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo Bộ Tài chính. Kinh doanh không thường xuyên được xác định tùy vào đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh theo từng ngành nghề, lĩnh vực. Địa điểm kinh doanh cố định là nơi cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh như: địa điểm giao dịch, cửa hàng, cửa hiệu, nhà xưởng, nhà kho, bến, bãi hoặc địa điểm tương tự khác  (theo Khoản 1 Điều 6 Thông tư 40/2021/TT-BTC).
  3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
  4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần ngành nghề cá.
  5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
  6. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
  7. Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi, được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.
  8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) đối với: Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới); Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh; Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.
  9. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển lên từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
  10. Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Trên đây là 10 trường hợp được miễn thuế môn bài 2022. Nếu Doanh nghiệp bạn đang là một trong các trường hợp trên cần nắm rõ để không mất quyền lợi nhé.