Mức phạt chậm nôp thuế thu nhập cá nhân

Mức phạt chậm nộp thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu? Cách tính phạt chậm nộp thuế thu nhập cá nhân và những lưu ý.

1. Mức phạt chậm kê khai thuế Thu Nhập Cá Nhân

Định kỳ hàng năm người nộp thuế cần kê khai và nộp tờ khai thuế đúng hạn. Nếu như chậm sẽ bị phạt, các mức phạt theo khung sau:

TT Hành vi vi phạm Hình thức xử phạt chính Hình thức xử phạt bổ sung Căn cứ pháp lý
1 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ Cảnh cáo Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế Khoản 1 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
2 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp (1) Từ 02 – 05 triệu đồng Khoản 2 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
3 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày Từ 05 – 08 triệu đồng Khoản 3 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
4 – Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 đến 90 ngày.

– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

– Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (*).

– Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (**)

Từ 08 – 15 triệu đồng – Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế.

– Trường hợp (*) và (**) phải nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế.

Khoản 4, 6 Điều 13 Nghị định 125/2020
5 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Lưu ý: Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp 11,5 triệu đồng.

Từ 15 – 25 triệu đồng Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế Khoản 5, điểm a khoản 6 Điều 13 Nghị định 125/2020
Lưu ý: Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn (theo khoản 4 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Công văn 636/TCT-DNNCN).

Nếu bạn quá bận rộn, để tránh bị phạt các lỗi trên bạn nên cân nhắc sử dụng dịch vụ kê khai và đóng thuế Thu Nhập Cá Nhân. 

2. Chậm nộp tiền thuế TNCN mức phạt sẽ như thế nào?

Ở trên là khung hình phạt khi chậm nộp tờ khai để kê khai thuế. Sau đây sẽ là mức phạt chậm nộp thuế khi đã kê khai thuế. 

Khoản 1 Điều 42 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế như sau:

“Tổ chức, cá nhân chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì bị tính tiền chậm nộp tiền phạt theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp.

Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày kế tiếp ngày hết thời hạn nộp tiền phạt đến ngày liền kề trước ngày tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước”.

Như vậy mức phạt chậm nộp tiền thuế sẽ là:

Tiền chậm nộp 01 ngày = 0,05% x Số tiền chậm nộp

3. Những lưu ý tránh phạt chậm nộp thuế thu nhập cá nhân

  • Nên đặt lịch kê khai thuế tránh bị quên
  • Nộp thuế đúng thời hạn
  • Sử dụng dịch vụ thuế thu nhập cá nhân tại NTVtax để khai thuế, nộp thuế đúng hạn