Các mức phạt nộp chậm tờ khai thuế của Doanh Nghiệp

Định kỳ, Doanh nghiệp cần nộp tờ khai các khoản thuế như môn bài, TNDN, GTGT,…Tuy nhiên đôi khi Doanh nghiệp quên nộp dẫn đến bị xử phạt. Tìm hiểu mức phạt khi chậm nộp tờ khai thuế cùng NTVtax.

1. Hình thức xử phạt

Cảnh cáo: phạt cảnh cáo các trường hợp vi phạm không nghiêm trọng và có tình tiết giảm nhẹ hoặc thuộc trường hợp áp dụng mức phạt cảnh cáo theo quy định của Nghị định.

Phạt tiền: Gồm các mức phạt sau:

 • Phạt không quá 100.000.000đ đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn. Không quá 50.000.000đ đối với cá nhân.
 • Phạt không quá 200.000.000đ với tổ chức vi phạm hành chính về thuế. Không quá 100.000.000đ đối với cá nhân.

2. Nguyên tắc áp dụng mức phạt

Mức phạt dành cho cá nhân nếu người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh.

Khi xác định mức phạt sẽ tăng giảm lần lượt theo tình tiết nặng và tình tiết giảm nhẹ.

Các tình tiết đã được áp dụng để tính sẽ không được sử dụng lại nhằm xác định số tiền phạt cụ thể.
Nếu có tình tiết giảm nhẹ (mỗi tình tiết giảm 10%), ngược lại tình tiết nặng sẽ tăng 10%.

Tìm hiểu về Thuế môn bài. Thuế môn bài là gì?

3. Các mức phạt chậm nộp tờ khai thuế

3.1 Mức phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế

Theo Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, cụ thể như sau:

 • Quá hạn 1-5 ngày có tình tiết giảm nhẹ: phạt cảnh cáo
 • Quá hạn 1-30 ngày (trừ trường hợp đầu): từ 2.000.000đ – 5.000.000đ
 • Quá hạn từ 31-60 ngày: từ 5.000.000đ – 8.000.000đ
 • Quá hạn 61-90 ngày: phạt từ 8.000.000đ – 15.000.000đ. Ngoài ra mức phạt này cũng áp dụng cho trường hợp quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp và không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế: từ 15.000.000đ – 25.000.000đ

Biện pháp khắc phục hậu quả:

 • Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế.
 • Buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế đối với hành vi quy định tại điểm c, d khoản 4 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

3.2 Mức phạt hành vi vi phạm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Theo Điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn, cụ thể như sau:

 • Quá hạn từ 1-5 ngày, có tình tiết giảm nhẹ: phạt cảnh cáo
 • Quá hạn từ 1-10 ngày (trừ trường hợp trên): phạt 1.000.000đ – 3.000.000đ (lập sai hoặc không đầy đủ thông tin MÀ không lập lại thay thế sẽ bị phạt khung hình phạt này, ngược lại thì không)
 • Quá hạn 11-20 ngày: phạt 2.000.000đ – 4.000.000đ
 • Quá hạn 21-90 ngày: phạt 4.000.000đ – 8.000.000đ
 • Từ 91 ngày trở lên: từ 5.000.000đ – 15.000.000đ

Lưu ý:

 • Các hành vi vi phạm về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn đã được quy định tại Điều 23, 25 Nghị định 125/2020/NĐ-CP thì không áp dụng quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn trên.
 • Đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo về hóa đơn theo quy định gửi cơ quan thuế và hành vi không nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế theo quy định thì áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn.

Các mức phạt trên bao gồm các thông tin cho các câu hỏi như:

 • Phạt chậm nộp tờ khai thuế gtgt
 • Phạt chậm nộp tờ khai thuế tncn
 • Phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT
 • Phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài