Thông tin nộp thuế môn bài chi nhánh phụ thuộc

Các thông tin cần nắm khi nộp thuế môn bài chi nhánh phụ thuộc

1. Những lưu ý khi nộp thuế môn bài chi nhánh phụ thuộc

Chi nhánh của Doanh Nghiệp được thành lập theo Luật Doanh Nghiệp trước 25/2/2020 là đối tượng cần nộp thuế môn bài.

Chi nhánh thành lập sau tháng 2/2020 được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên. Thành lập trong 6 tháng đầu năm sẽ phải nộp thuế môn bài cho cả năm, trong 6 tháng cuối sẽ nộp 50%.

Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 của năm sau năm thành lập
Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm.

Những nơi nộp lệ phí môn bài:

  • Chi nhánh hạch toán độc lập: Chi cục quản lý thuế Chi nhánh
  • Chi nhánh phụ thuộc: Cơ quan trụ sở chính (cùng tỉnh) hoặc chi cục quản lý thuế chi nhánh (khác tỉnh)

2. Hạn mức nộp thuế môn bài chi nhánh phụ thuộc

Thuế môn bài đối với chi nhánh phụ thuộc Bậc thuế 3 hạn mức là 1.000.000đ/năm (theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP, tại điểm c khoản 1 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC).

Nếu thành lập trước ngày 1/7 thuế môn bài là 1.000.000đ, tuy nhiên nếu thành lập sau ngày 1/7 thuế môn bài chỉ là 500.000đ.

Bài viết trên là các thông tin về nộp thuế môn bài chi nhánh phụ thuộc.