Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài không?

Khi doanh nghiệp gặp khó khăn không thể tiếp tục hoạt động, thay vì chọn phương án giải thể có thể chuyển sang phương án tạm ngừng kinh doanh. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, Doanh nghiệp không cần thực hiện nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp ngừng kinh doanh không trọn quý/tháng/năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Tuy nhiên câu hỏi “Ngừng kinh doanh có cần nộp thuế hay không?” sẽ là thắc mắc của khá nhiều doanh nghiệp. Cùng NTVtax đi tìm câu trả lời chính xác thông qua quy định pháp lý sau:

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài không?

Căn cứ điểm c, Khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định:

“5. Người nộp lệ phí đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.”

Nghĩa là, Doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động trọn năm từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 sẽ không phải nộp thuế môn bài cho năm tạm ngừng đó.

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN không?

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp sẽ không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.

Do đó nếu hồ sơ khai thuế có phát sinh phải nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN, doanh nghiệp vẫn phải nộp đầy đủ, đúng hạn với thời hạn kê khai thuế.

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp nợ thuế, nợ chậm nộp thuế không?

Trong thời gian doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện nộp đầy đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản còn nợ và hoàn thành việc thực hiện các hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp giữa các bên có thỏa thuận khác.

Trên đây là thông tin pháp lý mà NTVtax đã tổng hợp, hy vọng bạn đã nắm được thông tin cho câu hỏi “tạm ngừng kinh doanh có cần nộp thuế không”.