Thời điểm ghi nhận Doanh thu với công trình xây dựng, thương mại, dịch vụ

Đối với kế toán thì công tác ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn thường sẽ đi chung với nhau. Tuy nhiên, thực tế sẽ có nhiều trường hợp không phải thời điểm ghi nhận doanh thu là xuất hóa đơn. Cùng NTVtax tìm hiểu thời điểm ghi nhận Doanh thu chính xác nhất. 

1. Căn cứ pháp lý 

Các thông tin dưới đây của bài viết được trích dẫn và giải thích từ:

 • Thông Tư 96/2015/TT-BTC về thuế TNDN 
 • Thông Tư 39/2014/TT-BTC về thuế TNDN 

2. Hoạt động thương mại (mua bán hàng hóa)

Theo chuẩn mực kế toán số 14, thời điểm ghi nhận Doanh Thu:

 • Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
 • Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
 • Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
 • Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
 • Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

=> Thời điểm ghi nhận Doanh thu là thời điểm bàn giao sản phẩm/hàng hóa không phân biệt đã thu tiền hay chưa. 

Theo điều 3 thông tư 96/2015/TT-BTC thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua là thời điểm ghi nhận. 

3. Hoạt động cung cấp dịch vụ 

Thời điểm ghi nhận Doanh thu của hoạt động cung cấp dịch vụ:

 • Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
 • Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
 • Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán;
 • Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

=> Thời điểm hoàn thành hoạt động cung ứng dịch vụ cho khách hàng sẽ là thời điểm ghi nhận Doanh thu. 

Theo điều 3 thông tư 96/2015/TT-BTC thời điểm hoàn thành cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ sẽ là thời điểm ghi nhận doanh thu cho hoạt động cung cấp dịch vụ. 

4. Hoạt động xây lắp, xây dựng 

Thời điểm ghi nhận Doanh Thu:

 • Theo tiến độ 2 bên thống nhất 
 • Biên bản xác nhận khối lượng công trình và hóa đơn đã lập

5. Hoạt động về Bất Động Sản

Thời điểm ghi nhận Doanh thu là khi đã thực hiện bàn giao nhà, công trình hoàn thiện cho khách hàng. Các khoản ứng trước không được ghi nhận doanh thu thời điểm ứng (phải ghi nhận là giảm khoản phải thu và cần chi tiết cho mỗi khách hàng) 

6. Hoạt động cho thuê tài chính 

Ghi nhận Doanh thu khi:

 • Vào thời điểm xuất hóa đơn từng phần cho thuê
 • Vào thời điểm xuất hóa đơn toàn phần cho thuê

Có thể thấy thời điểm ghi nhận Doanh thu sẽ phụ thuộc vào loại hình kinh doanh của Doanh nghiệp. Kiến thức về luật thuế, kế toán,..sẽ có sự thay đổi liên tục do đó để nắm bắt được chính xác bạn cần cập nhật các thông tin này thường xuyên để tránh các rủi ro có thể xảy ra.