Thời điểm xuất hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ

Thời điểm xuất hóa đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ, xây dựng,..là điều mà phần lớn Doanh nghiệp vừa và nhỏ quan tâm. Cùng NTVtax tìm hiểu vấn đề này thông qua bài viết bên dưới. 

Để rõ ràng và tùy vào từng Doanh nghiệp, NTVtax sẽ chia ra theo mô hình doanh nghiệp riêng. Các thông tin dưới được căn cứ từ khoản 2 điều 16 của Thông tư 39/2014/TT-BTC

1. Thời điểm xuất hóa đơn khi bán hàng hóa/sản phẩm

“Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

=> Phải xuất hóa đơn bán hàng hóa, sản phẩm trong ngày hàng xuất kho. Không phân biệt đã thu tiền được hay chưa 

Ví dụ công ty A xuất kho bán hàng hóa ngày 1.1.2022 thì cũng phải xuất hóa đơn trong ngày 1.1.2022. 

2. Thời điểm xuất hóa đơn khi cung ứng dịch vụ 

“Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

=> Ngày xuất hóa đơn là ngày hoàn thành cung cấp dịch vụ. 

Ví dụ công ty A cung cấp dịch vụ sửa tổ chức sự kiện từ ngày 1.1.2022 đến ngày 3.1.2022 thì thời điểm công ty A xuất hóa đơn sẽ là ngày 3.1.2022

3. Thời điểm xuất hóa đơn xây dựng

“Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

=> Ngày hoàn thành nghiệm thu, bàn giao. 

Tuy nhiên, trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng mà thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn phải là ngày thu tiền.

4. Thời điểm xuất hóa đơn cung cấp điện, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình

“Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua”

=> Trong 7 ngày kể từ ngày ghi nhận số điện, nước và ngày kết thúc chu trình cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. 

5. Thời điểm xuất hoá đơn hàng xuất khẩu

“Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.”

=> Do người xuất khẩu tự xác định giữa thỏa thuận của 2 bên (xuất – nhập khẩu). 

6. Thời điểm xuất hóa đơn xăng dầu

“Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.”

=> Ngày lập hóa đơn định kỳ theo hợp đồng kèm theo các chứng từ liên quan. Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng (phát sinh hoạt động mua bán). 

Trên là thông tin tóm tắt về thời điểm xuất hóa đơn phù hợp với từng hoạt động kinh doanh. Hy vọng bài viết đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn.