Thuế GTGT hàng nhập khẩu có được khấu trừ không?

Kê khai thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu là một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp, đặc biệt những đơn vị có hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa đặt nhiều mối quan tâm. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu có được khấu trừ không? Điều kiện để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu là gì? Giải đáp trong bài viết dưới đây.

1. Cách xác định thuế giá trị gia tăng với hàng nhập khẩu

Căn cứ Điều 6 Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng, thuế giá trị gia tăng được xác định căn cứ vào giá tính thuế và thuế suất. Trong đó, giá tính thuế với hàng hóa nhập khẩu được xác định như sau:

  • Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), cộng với thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.
  • Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế GTGT là giá nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu xác định theo mức thuế phải nộp sau khi đã được miễn, giảm.

Về thuế suất, mức thuế suất thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu được tính theo các quy định tại Thông tư 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa ở khâu nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam theo danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam.

Như vậy, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu có thể được xác định theo công thức:

Thuế GTGT = [Giá nhập khẩu tại cửa khẩu + Thuế NK (nếu có) + Thuế TTĐB (nếu có) + Thuế BVMT (nếu có)] * Thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu.

2. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu có được khấu trừ không?

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu được khấu trừ trong trường hợp đáp ứng các điều kiện bao gồm:

  • Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
  • Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Trên đây là nội dung về cách xác định thuế GTGT cùng với giải đáp cho câu hỏi về khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu. Doanh nghiệp được khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu khi đảm bảo đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định của pháp luật.