Thuế môn bài là gì? Thông tin về thuế môn bài

Tìm hiểu về thuế môn bài – thuế mà tất cả các Doanh Nghiệp cần nắm khi thành lập.

1. Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là một trong những sắc thuế trực thu và đánh vào giấy phép kinh doanh của Doanh nghiệp/hộ kinh doanh. Đây là mức thuế Doanh nghiệp cần đóng hàng năm cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Mức thu thuế dựa vào vốn điều lệ đăng ký, doanh thu kinh doanh của năm hoặc giá trị gia tăng kinh doanh kế trước tùy vào địa phương/quốc gia.

2. Bậc thuế môn bài (mức thu thuế môn bài 2022)

Căn cứ tính thuế môn bài Mức thuế môn bài cần nộp
Doanh nghiệp/tổ chức có vốn điều lệ/vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm
Doanh nghiệp/tổ chức có vốn điều lệ/vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm
Chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm
Hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm 1.000.000 đồng/năm
Hộ kinh doanh có doanh thu trên 300 – 500 triệu đồng/năm 500.000 đồng/năm
Hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 – 300 triệu đồng/năm 300.000 đồng/năm

3. Hạn nộp thuế môn bài 2022

Trích Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP “Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh;”

Nghĩa là Doanh nghiệp cần nộp lệ phí môn bài năm trước chậm nhất vào ngày 30/1 của năm tiếp theo.