Các ưu đãi về thuế TNDN

Tổng hợp các ưu đãi về thuế TNDN mà Doanh Nghiệp cần biết tránh mất quyền lợi.

1. Ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Có 2 mức ưu đãi về thuế TNDN chủ yếu là ưu đãi thuế suất 10% và 17%. Cả 2 mức này sẽ được áp dụng cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

1.1 Ưu đãi thuế suất 10%:

Đối với ưu đãi thuế suất thuế TNDN 10% sẽ được chia làm 3 dạng:

Trong thời hạn 15 năm: Áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện đầu tư dự án mới bao gồm các dự án địa bàn kinh tế khó khăn, lĩnh vực phát triển công nghệ cao, dự án về sân bay, cảng, nhà ga và các công trình đặc biệt của Chính phủ.

Trong thời hạn không quá 15 năm: Áp dụng đối với các doanh nghiệp thực hiện đầu tư công nghệ cao, công trình đặc biệt theo quyết định Thủ tướng; dự án đầu tư trong các lĩnh vực sản xuất, quy mô vốn đầu tư 12 nghìn tỷ cùng các yêu cầu khác.

Trong suốt thời gian hoạt động: Áp dụng cho các Doanh Nghiệp trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo nghề, giám định tư pháp, văn hóa, thể thao, môi trường, y tế; hoạt động xuất bản và các cơ quan báo chí, đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội; trồng trọt – chế biến nông thủy sản – chăn nuôi ở các địa phương có kinh tế khó khăn; nông – lâm – ngư – diêm thuộc địa bàn kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn của xã.

1.2 Ưu đãi thuế suất 17%

Với mức ưu đãi thuế suất thuế TNDN 17% sẽ có 2 dạng:

  • Trong thời hạn 10 năm: Áp dụng đối với các Doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư mới tại địa bàn khó khăn, dự án thuộc lĩnh vực sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, máy móc phục vụ nông – lâm – diêm nghiệp, thép cao cấp, phát triển ngành nghề truyền thống,..
  • Trong suốt thời gian hoạt động: Quỹ tín dụng Nhân Dân, Ngân Hàng hợp tác xa hoặc các tổ chức tài chính Vi mô.

2. Ưu đãi về thời gian miễn giảm thuế

Ngoài các mốc ưu đãi theo % thuế suất, Nhà nước cũng ban hành các chính sách ưu đãi thời gian miễn thuế khác như:

+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo:

  • Thu nhập từ việc thực hiện các dự án đầu tư mới, có ưu đãi thuế suất 10% trong 15 năm.
  • Thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn và đặc biệt khó khăn.

+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% trong 5 năm tiếp theo.

+ Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải đóng trong 4 năm tiếp theo:

  • Thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, hoặc lĩnh vực có ưu đãi thuế suất 20% trong 10 năm.
  • Thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại các khu công nghiệp.

Thời gian miễn giảm thuế tính từ năm đầu tiên Doanh Nghiệp chịu thuế từ các dự án hưởng ưu đãi miễn thuế.

Trên đây là các thông tin về chính sách cũng như thời gian ưu đãi thuế TNDN để bạn tham khảo.