Văn phòng đại diện có nộp thuế môn bài không?

Văn phòng đại diện có nộp thuế môn bài hay không? Nếu có mức thuế nộp là bao nhiêu?

1. Văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài không?

Văn phòng đại diện có nộp thuế hay không thì còn phụ thuộc vào chức năng của nó:

  • Nếu văn phòng chỉ có chức năng thay mặt công ty mẹ giao dịch với khách hàng thì không cần nộp thuế môn bài.
  • Nếu văn phòng đại diện có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa/dịch vụ thì sẽ nộp lệ phí môn bài.

2. Mức thu lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện có hoạt động sản xuất, kinh doanh

Theo quy định tại khoản 1, Điều 4, Nghị định 139/2016/NĐ-CP thì mức thu chi nhánh văn phòng đại diện tại địa điểm kinh doanh, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp là 1.000.000đ/năm.

Tuy nhiên, nếu thành lập sau ngày 1/7 chỉ cần đóng 50% lệ phí, ở đây sẽ là 500.000đ/năm.

3. Những trường hợp văn phòng đại diện không phải nộp thuế môn bài

Có 3 trường hợp văn phòng đại diện sẽ không phải nộp thuế môn bài:

Trường hợp 1: Đối tượng miễn nộp lệ phí môn bài theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP.

Cụ thể tại Khoản 1, Điều 1, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài thì văn phòng đại diện kinh doanh tại địa bàn miền núi hoặc hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp được miễn nộp lệ phí môn bài.

Trường hợp 2: Văn phòng đại diện được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu.

Theo khoản 2, Điều 1, Thông tư 65/2020/TT-BTC:

  • Những Doanh Nghiệp thành lập từ 25/2/2020 được miễn lệ phí môn bài năm đầu. Trong thời gian này các văn phòng đại diện cũng được miễn.
  • Nếu Doanh Nghiệp thành lập trước đó, văn phòng đại diện thành lập sau 25/2/2020 thì không được miễn.

Trường hợp 3: Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển sang từ mô hình hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm.

Bài viết trên là các thông tin về việc “văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài không”. Hi vọng những gì NTVtax chia sẻ sẽ giúp ích cho bạn.